Wijzigingen binnen het bestuur

Hierbij informeren wij u dat er binnen Het Geberste Kruukske een bestuurswissel heeft plaatsgevonden.

Angelica Kwakernaat heeft de secretarisfunctie ingeruild voor de functie van penningmeester
en Chantal van den Berg heeft de functie van secretaris van haar overgenomen.

In bijgaande flyer zien jullie hoe het huidige bestuur van Het Geberste Kruukske is samengesteld.

Ook de nieuwe gegevens van het secretariaat kunnen jullie terug vinden op de flyer.
Vriendelijk verzoeken wij u om de gegevens met betrekking tot het secretariaat aan te passen.

Met vriendelijke en carnavalistische groet,

Chantal van den Berg
secretaris Het Geberste Kruukske