Lid worden van “Het Geberste Kruukske”

Wie zijn wij?

“Het Geberste Kruukske” is de op één na oudste carnavalsvereniging van Knotsenburg en is een onderafdeling van de Kolpingvereniging Nijmegen. Onze senatoren zijn herkenbaar aan hun blauw-witte steek. Verder hebben wij zo’n 125 leden.

Wat houdt het in om lid te zijn?

U bent te gast op onze pronkzitting in november, dit jaar alweer voor de 69-ste keer georganiseerd.
U bent welkom tijdens de carnavalsdagen en bij al onze andere activiteiten, tijdens en buiten het seizoen om.
Op onze ledenvergaderingen worden diverse zaken omtrent onze vereniging besproken en zien we u graag mee discussiëren, zodat we onze activiteiten nog beter en leuker kunnen maken.

Verplichting

Als enige verplichting heeft u het betalen van de contributie, € 25 per jaar, welke via automatische incasso geïnd wordt.
Buiten de contributie heeft u geen andere verplichtingen, lid zijn betekend alleen maar Carnaval vieren en lol maken.

Word lid en meld je aan door dit formulier in te vullen

Voorletters *
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Mobiel
E-mail *
Geslacht * ManVrouw
Geboorte datum *
IBAN rekeningnummer *
Ik ga akkoord *
Hierbij machtig ik de carnavalsvereniging "Het Geberste Kruukske" om jaarlijks het lidmaatschap van bovengenoemde rekening via automatische incasso af te schrijven totdat het lidmaatschap wordt beëindigd of de machtiging schriftelijk wordt ingetrokken. Met het aanvinken van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen.
* verplichte velden