Wijze woorden van voorzitters van Het Geberste Kruukske

Rinus van den Akker Wim van Bebber Hans Minken Chris Hol Roland Stenssen
Rinus van den Akker Wim van Bebber Hans Minken Chris Hol Roland Stenssen
 
Peter Pfeil        
Peter Pfeil        
 
2019
Helaas hadden we dit jaar geen voorzitter.
 
2018 Peter Pfeil
“Het aankomende seizoen 2018-2019 gaan wij ons weer inzetten om het carnaval binnen Knotsenburg en vooral binnen Het Geberste Kruukske naar een hoogtepunt te brengen. We beginnen vandaag met het Kruukse Pronkmaal en aansluitend de pronkzitting ter gelegenheid van het 69 jarig bestaan van onze vereniging.”
 
2017 Peter Pfeil
“Voor de toekomst is het belangrijk dat we ons gaan richten op onze activiteiten. Wat gaan we met onze bestaande activiteiten doen? Hoe gaan we hier mee door? Hebben we nieuwe ideeën? Belangrijk is om dit soort zaken goed te bespreken tijdens onze bestuurs-, senatoren- en ledenvergaderingen. Samen, en dat weet ik zeker, komen we tot goede ideeën om ook in de komende jaren carnaval in Knotsenburg mede te kunnen organiseren.”
 
2016 Peter Pfeil
“Ook gaan wij als bestuur verder met het uitwerken van ons beleidsplan waar we afgelopen seizoen aan zijn begonnen. Hierin gaan we uiteenzetten waar we als Het Geberste Kruukske nu staan en waar we naar toe willen gaan.”
 
2015 Peter Pfeil
“We staan nu aan de vooravond van ons jubileum: 66 jaar. Een mijlpaal! Wij, als Het Geberste Kruukske, willen het carnaval samen met u samen verder uitdragen. Carnaval is voor iedereen, arm of rijk, jong of oud!”
 
2014
Helaas hadden we dit jaar geen voorzitter.
 
2013 Roland Stenssen
“De mondiale crisis gaat ook niet aan het Knotsenburgse carnaval voorbij. Dat wij daar niet blij mee zijn, mag een understatement zijn. Toch proberen we door creatief om te gaan met onze financiele middelen het uiterste er uit te halen.”
 
2012 Roland Stenssen
“Als wij allemaal ons eigen dingetje het belangrijkst vinden en ons daarop blijven richten dan zal geen enkele vereniging in de toekomst een lang leven hebben. Daarom zullen we de komende tijd vaker met collega verenigingen activiteiten proberen te organiseren. Wij vragen dat niet alleen van onszelf, maar ook van u.”
 
2011 Roland Stenssen
“Vernieuwing en verjonging van onze vereniging zullen speerpunten worden voor de toekomst. Een moeilijke kluif maar hierbij zullen we erop toe blijven zien dat onze historie en onze ‘wat minder jonge’ leden absoluut niet uit het oog worden verloren.”
 
2010 Chris Hol
“Wij zijn er maar wat trots op, als enigste carnavalsvereniging in Knotsenburg een Jeugdraad op de been te hebben en te houden, en voor wat dat laatste betreft zullen wij ons met alle (on)mogelijkheden en kracht blijven in zetten om dit in lengte van jaren te continueren.”
 
2009 Chris Hol
“Het is geweldig om te zien hoe onze vereniging leeft. Zeker in een tijd waar velen in verband met de crisis een of meerdere stappen terug moeten doen. Juist dan is het toch weer geweldig om te zien dat we adverteerders en sponsoren wederom aan ons gebonden weten te krijgen. Het Geberste Kruukske staat voor kwaliteit, en kwaliteit heeft nu eenmaal een prijs.”
 
2008 Chris Hol
“Wij zullen de komende jaren laten zien dat het carnaval volop leeft in onze mooie stad Knotsenburg. Wij doen dit al 59 jaar en wij gaan door!! Ook zullen wij ten alle tijden zorg dragen voor het openbaar carnaval, voor ons dus geen gesloten vestingen waar u financiële bijdrage dient te leveren om mee te mogen vieren met het feestje wat wij met z’n allen carnaval noemen.”
 
2007 Chris Hol
“Onze senatoren, als zij dienst hebben, herkend u aan de blauwe smokings en de zilveren Kruuk op de borstzak. Zij zullen u allen laten zien dat het carnaval in onze mooie stad Nijmegen, oftewel met carnaval Knotsenburg, zeker niet onderdoet voor de steden in de zuidelijke provincies. Nee sterker nog ons Knotsenburg is, als het aan ons ligt, blijft de carnavalsstad van Nederland.”
 
2006 Chris Hol
“U ziet wel onze Kruuk is levend en gelukkig groeiende met jeugdige leden, hierdoor hebben wij de kansen in huis carnaval in ons Knotsenburg te laten groeien en bloeien. Dit zullen wij blijven promoten en activeren. Wij gaat er in ieder geval voor meer dan 100 procent voor. U doet toch ook mee???”
 
2005 Chris Hol
“Natuurlijk blijven wij ruimte creëren voor nog meer carnaval in ons Knotsenburg. In onze programmering zal nog meer de nadruk worden gelegd op het vieren van het mooiste feest van het jaar, Carnaval, en dit uiteraard in ons Knotsenburg.”
 
2004 Chris Hol
“Het is zover, 55 jaar Het Geberste Kruukske, een mijlpaal. Daarnaast bestaat onze moedervereniging, De Kolping Vereniging Nijmegen, komend jaar ook nog eens 125 jaar. En de stad Nijmegen viert haar 2000 jarig bestaan. Al met al een reden om er een echt feestjaar van te maken.”
 
2003 Chris Hol
“Wij zullen in ieder geval met het komend carnaval in februari ons duidelijk profileren en de Knotsenburgers activeren en mogelijk stimuleren om toch vooral het carnaval een nog warmer hart toe te dragen als tot nu toe gebeurd. Want laten we eerlijk zijn, er zijn ruim 150.000 knotsenburgers, laten wij proberen om de helft actief bij het carnaval te betrekken.”
 
2002 Chris Hol
“Wij, Het Geberste Kruukske, zijn trots op het feit dat wij met deze president nog heel veel jaren vooruit kunnen, uiteraard alleen wanneer wij met z’n allen achter deze president en zijn raad van elf blijven staan. Aan ons, de ouderen, zal het niet liggen.”
 
2001 Chris Hol
“Ook wij, als Het Geberste Kruukske, hebben onze statuten en reglementen zodanig aangepast dat ook ‘dames’ (in dit mannen bolwerk) lid kunnen worden van de senaat en dat leden meer inbreng krijgen, zowel in de organisatie als de uitvoering van het carnaval in al haar facetten.”
 
2000 Chris Hol
“Vanavond bent u getuige van een gedeelte van onze toekomst, onze jongerengroepering Tromgeroffel. U ziet dat deze groep zeer gemotiveerd is om van het Carnaval nog meer te maken dan er al is. Een geruststellende gedachte voor ons ‘ouderen’, aan actieve jongeren durf je met een gerust hart onze toekomst toe te vertrouwen. Jongens en meisjes, maak er wat moois van.”
 
1999 Chris Hol
“Terugkomend op de titel – De Jeugd Heeft De Toekomst – het zijn onze kinderen en kleinkinderen die wij besmet hebben met het Kruuk-virus, deze kinderen en kleinkinderen nemen nu het roer langzaam van ons over, zij zullen Het Geberste Kruukske door de 21e eeuw loodsen, en wij als oudere Kruukers hebben hierin alle vertrouwen. Wij zullen ze steunen en daar waar nodig is met onze (wijze) raad en daad ook daadwerkelijk ondersteunen.”
 
1998 Chris Hol
“U weet dat een vereniging draait voor het grootste gedeelte op vrijwilligheid, op mensen die bereid zijn hun vrije tijd en energie te steken in de programmering en de invulling van de programma’s en activiteiten, en die zijn er vele ook buiten het carnavalsseizoen. Taken die niet altijd op hun juiste waarde worden geschat, maar ook taken die voldoening opleveren, vooral als die activeiteit als geslaagd wordt bestempeld.”
 
1997 Chris Hol
“Carnaval 1996/1997 was voor Het Geberste Kruukske een goed seizoen wat betreft de programmering. Jammer dat niet meer mensen uit Knotsenburg hiervan hebben mogen genieten.”
 
1996 Chris Hol
“Hoe zal het Knotsenburgse Carnaval er uit zien in het jaar 2000? Dit is de vraag die wij ons als bestuur van Carnavalsvereniging Het Geberste Kruukske regelmatig stellen, want als wij met z’n allen niet zorgen voor een ruimere instroom in het actieve carnavalsgebeuren, dan kan het wel eens zo zijn dat er in 2000 misschien alleen carnavalsactiviteiten in beperkte vorm en in gesloten gelegenheid is.”
 
1995 Chris Hol
“Wij allen zullen onze schouders dienen te zetten onder het carnaval willen wij er voor kunnen zorgen dat onze kinds kinderen ook nog carnaval kunnen vieren bij Het Geberste Kruukske in Knotsenburg. Om dit alles te bereiken zullen we met z’n allen moeten werken aan verjonging van onze vereniging, dit doel dient als rode draad de komende jaren in het beleid van onze vereniging de boventoon te gaan voeren en wij dienen hier niet voor 100 maar voor 200 procent achter te staan.
 
1994 Hans Minken
“In het bestuur wordt veel over de toekomst gesproken. Veel maar zeer moeizaam wordt er met andere verenigingen gesproken over samenwerking. Want met echte goede samenwerking met andere verenigingen kunnen wij wat voor een evenement als carnaval betekenen. Het Geberste Kruukske staat open voor samenwerking.”
 
1993 Hans Minken
“Het Geberste Kruukske gaat door, met het organiseren van een pronkzitting, gaat door met de carnavalsavonden in de carnavalstijd. Wij zijn erbij als de stadsoptocht door Nijmegen trekt. U vindt ons op de dinsdag bij de boerenbrullof. U ziet onze vereniging is altijd druk bezig. Misschien wel iets voor u om daar bij te horen?”
 
1992 Hans Minken
“Het afgelopen jaar is er veel gebeurt in onze vereniging. Er hadden zich meerdere jongeren opgegeven als lid van onze vereniging. Er werd een groter prijzengeld in de wacht gesleept tijdens de carnavalsoptocht dan ooit tevoren. Een bijzonder geslaagde boerenbrullof op de dinsdagmiddag binnen het Kolpinghuis.”
 
1991 Hans Minken
“Wij hopen dat het carnaval weer gevierd kan worden met een grootse optocht, hoewel de rust in diverse landen nog lang niet is teruggekeerd. Een carnaval zonder optocht kan niet. Dit moet ook nooit meer voorkomen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat Het Geberste Kruukske zich zeker kon vinden in de mening van het bestuur van de NFSOCN.”
 
1990 Hans Minken
“Alweer de 41e pronkzitting van Het Geberste Kruukske en het ziet ernaar uit dat het weer een gezellige avond zal worden. Immers wij willen laten zien hoe een vriendenclub zich al 41 jaar staande weet te houden.”
 
1989 Hans Minken
“Het heden: veel van wat er door Het Geberste Kruukske wordt georganiseerd leidt tot goede middagen of avonden. Er gebeurt meer: door haar contacten met Siegburg bracht Het Geberste Kruukske mensen in Nijmegen in contact met Dames- en Herenzitting. Dit alles kan gebeuren door de goede geest in onze Kruuk en niet in de laatste plaats door het bestuur.”
 
1988 Hans Minken
“Nu weer een nieuw carnavalsseizoen, Onze 39e pronkzitting. Sociale Zittingen. Wij hopen u ook daarbij weer aan te treffen en zorgen voor een gezellige en goede ambiance. Ik wens u een goede carnaval toe.”
 
1987 Hans Minken
“Dus beste mensen een nieuwe president gaat onze vereniging leiden. Geen onbekende in Nijmegen en de karnavalswereld. Wij wensen Carol veel succes. Het is goed toeven bij Het Geberste Kruukske.”
 
1986 Hans Minken
“Wij voelen ons verantwoordelijk om mede met onze gasten op een passende wijze het feest van carnaval te vieren. Dat baart ons evenwel ook de nodige zorgen. Gelukkig hebben wij met de inzet van onze senatoren de zaak goed onder controle. Vooral het bestuur is daarvan onder de indruk. Het bewijst maar weer eens dat wij in ons Geberste Kruukske er samen zijn.”
 
1985 Hans Minken
“De Geberste Kruuk al zich sterk blijven maken dat huidige carnavalvierders zich thuis zullen voelen bij Het Geberste Kruukske. Dit zijn wij verplicht aan onze voorgangers die 36 jaar geleden de Kruuk hebben opgericht. Wij zijn dat verplicht aan onze stad Nijmegen.:
 
1984 Wim van Bebber
“Er is een tijd gekomen om afscheid te nemen van bestuurlijke functies. Ik mijn bestuursleden, met wie ik bijna dagelijks contact had, voor hun steun en vertrouwen op het bestuurlijke vlak. De nieuwe voorzitter wens ik veel wijsheid en succes toe.
 
1983 Wim van Bebber
“Voor de 34e maal samen met Het Geberste Kruukske karnaval vieren, maar voor het eerst in de geschiedenis van de Kruuk met een eigen Dweilorkest. Verder weet ik dat wij met de hele senaat en allen die de Kruuk een warm hart toedragen weer menig gezellig uurtje in het vooruitzicht hebben.”
 
1982 Wim van Bebber
“Hier is een woord van dank aan onze senatoren en onze jeugdraad die dit seizoen 25 jaar bestaat op zijn plaats. Verder hoop ik dat we de komende jaren elkaar zullen adviseren en als vrienden in voor – en tegenspoed zullen samenwerken; dan weet ik het zeker, dat het nog lang zal duren voor de Kruuk zal barsten.”
 
1981 Wim van Bebber
“Wij maken ons op om met ieder die van goede wil is op echte Nijmeegse wijze carnaval te vieren en dat is met een uitbundige vrolijkheid en groot jeugdig enthousiasme.”
 
1980 Wim van Bebber
“Als men nu vraagt wat is het doel van Het Geberste Kruukske dan is hier maar een antwoord op de plaats: tijdens de carnavalsdagen een grote carnavalsfamilie te zijn waarin wij graag zoveel mogelijk Nijmegenaren willen betrekken.”
 
1979 Wim van Bebber
“Zoals elk jaar zullen wij de jeugd en de bejaarden zoveel mogelijk in de feest vreugde betrekken.”
 
1978 Wim van Bebber
“De festiviteiten van de Kruuk kunnen carnaval in Knotsenburg veel aanzien geven. Dit kan alleen door een goede samenwerking met al onze leden, dit kan allen met vriendschap en wederzijds respect.”
 
1977 Wim van Bebber
“Hopende op weer een jaar met veel gein en met plezier, om je medebestuursleden, zoveel mogelijk anderen bij je eigen leut te betrekken. Ik ben ervan overtuigd dat we met Het Geberste Kruukske op de goede weg zijn, maar laten we met zijn allen deze weg volgen, dan zullen we het komende seizoen een uitbundig carnavalsseizoen kunnen vieren.”
 
1976 Wim van Bebber
“Laten wij doorgaan als vrienden onder elkaar. Zonder rang of standsverschil, om zo onze vrije tijd te besteden en te ontspannen van onze dagelijkse sleur en beslommeringen.”
 
1975 Wim van Bebber
“Nu Het Geberste Kruukske onder nieuwe leiding fungeert, president en voorzitter, zou ik willen vragen hetzelfde vertrouwen en medewerking van alle leden te mogen hebben als is het verleden zodat wij de ingeslagen weg kunnen blijven volgen.”
 
1974 Rinus van den Akker
“Voor mij is dit een afscheid, een afscheid van bestuurlijke functies, een afscheid dat je niet in een moment vaststelt, als je het voorrecht had om 25 jaar lang leiding te mogen geven, een afscheid om ook jongeren hun kans te geven.”
 
1973 Rinus van den Akker
“Wij maken ons dus op, om met ieder die van goede wil is, op echte Nijmeegse wijze carnaval te vieren en dat is met een uitbundige vrolijkheid en groot jeugdig enthousiasme.”
 
1972 Rinus van den Akker
“Hard is er dit jaar gewerkt door onze leden, maar in het bijzonder door onze dames, waarvan u straks het resultaat zult zien. Met de uitbouw van onze vereniging gaat het nog steeds crescendo en zijn wij momenteel samengesteld uit de volgende onderdelen, De Jeugdraad, De Rakkertjes, De Pollepels en de Raad van Elf.”
 
1971 Rinus van den Akker
“Wat mij bijzonder is opgevallen (natuurlijk van horen zeggen) is, dat met man en macht intensief gewerkt wordt om alles te doen slagen op een manier zoals wij dat in onze vereniging gewend zijn. Beste vrienden, voor het eerst zal ik deze avond niet zelf presideren, maar het is niet anders en ik hoop dat mijn plaatsvervanger het gegeven moge zijn de avond tot een grandioos succes te brengen.”
 
1970 Rinus van den Akker
“Het afgelopen seizoen heeft er tevens toe bijgedragen, dat de eenheid en de saamhorigheid nog hechter is geworden en als een grote familie heeft iedereen zich weer ingezet om het komende seizoen, aan jong en oud, ouden van dagen en zieken, weer een bijzonder aangepast carnavalszeizoen te brengen.”
 
1969 Rinus van den Akker
“Mijn gedachten gaan vooral uit naar mijn medeoprichters, want zij waren het die gezorgd hebben voor een stevig fundament, een fundament waarop is verder gebouwd met als resultaat: een bloeiende vereniging van echte vrienden, die zich steeds met een groot enthousiasme hebben ingezet voor hun vereniging.”
 
1968 Rinus van den Akker
“Wij organiseren binnenkort een Blauwe Bock-avond in de foyer waarop wij u zeker terug verwachten om het feest voort te zetten in onze eigen stijl, d.w.z. broederlijk tezamen als een grote Karnavalsfamilie. Gezien de grootse plannen die ook De Stichting Openbaar Karnaval Nijmegen opgezet heeft, zijn wij ervan overtuigd dat dit seizoen een grandioos Karnaval ons te wachten staat.”
 
1967 Rinus van den Akker
“Vaak wordt mij gevraagd: Wat is het doel van uw vereniging? Hier past maar een antwoord op: Onze grote Karnavalsfamilie, ouden van dagen en geestelijk gestoorden niet uitgesloten, enige dagen per jaar, maar ieder jaar meer, stand en rang te versmelten tot een eerlijk en uitbundig samenzijn.”
 
1966 Rinus van den Akker
“Ook in de Nimweegse karnavalsfamilie is een duidelijk streven om gezamenlijk de schouders eronder te zetten om het Openbaar Karnaval op de juiste manier te gaan vieren. Eensgezind en met respect voor elkaars meningen, wordt hier door het AVNOC met medewerking van alle verenigingen hard aan gewerkt met mensen die het goed met elkaar menen en de juiste instelling hebben.”
 
1965 Rinus van den Akker
“Het doel van onze vereniging is, om de grote karanavalsfamilie enige dagen per jaar , maar ieder jaar meer, stand en rang te versmelten tot een eerlijk en uitbundig samenzijn. Ondanks alles zal onze vereniging hieraan proberen mee te werken op voorwaarden, dat alles in een gezond overleg en ,et respect voor andermans inzichten tot stand komt.”
 
1964 Rinus van den Akker
“De publieke belangstelling werd de afgelopen jaren zo groot dat wij het hele Kolpinghuis nodig hadden om alle Karnavalisten te bergen. Door eigen krachten werd het hele gebouw feestelijk aangekleed en werden wijnbars en snackbars gebouwd. Ik zou in mijn plicht te kort schieten als ik de dames van de senatoren niet hartelijk dank zou zeggen voor wat ook zij in de afgelopen jaren hebben verzet.”
 
1963 Rinus van den Akker
“Ieder jaar opnieuw is het bestuur reeds lang van te voeren bezig om u een programma te bieden dat aan alle eisen voldoet om ons publiek datgene te bieden waar zij recht op heeft. Reeds nu gaan onze gedachten al uit naar het volgende seizoen 1964-1965.”
 
1962 Rinus van den Akker
“Hard is binnenkamers weer gewerkt om vooral het specifiek Nimweegs Karnaval op te voeren tot een ongekende hoogte. Ook onze karnavalsvereniging heeft het afgelopen seizoen bewezen dat zij de kunst verstaat om op gepaste wijze Karnaval te vieren en dit alles geeft ons kracht en moed om op de ingeslagen weg door te gaan en zo nodig te verbeteren.”
 
1961 Rinus van den Akker
“Dat onze stad zo langzamerhand carnaval-minded gaat worden, blijkt uit het feit dat er momenteel al dertien carnavalsverenigingen zijn. Elke vereniging op zich heeft hieraan meegewerkt en zij zijn het, die stapje voor stapje baanbrekend werk doen. Zij offeren uren hieraan op om Nijmegen te plaatsen in de rij van carnavalsteden, waar zij, gezien haar zuidelijke inslag thuis hoort.”
 
1960 Rinus van den Akker
“Ik hoop, dat allen met onze carnavalsvereniging zullen blijven meewerken en mijn liefste wens is, dat dit nog beter en in sterkere mate mag gebeuren dan tot op heden. Indien Nimwegen nooit echt een carnavalsstad wordt, dan heeft dit zeker niet aan de carnavalsvereniging Het Geberste Kruukske gelegen.”
 
1959 Rinus van den Akker
“Om de leden voor een echt en uitbundig Karnaval te bezielen, kan dit alleen wanneer er verlangen is om bezieling te ontvangen en moet deze bezieling zich meester maken van ons bestuur, commissies, senatoren en leden, dan gaan wij een goede toekomst tegemoet”.
 
1958 Rinus van den Akker
“Werkt allen mee om deze avond weer te doen slagen. Zing mee, schommel mee en laaf uw dorstige kelen, maar kent de maat. Dank zij uw aller medewerking hebben wij een goede naam, houdt deze hoog en werpt er geen smet op.”