Geschiedenis van Het Geberste Kruukske: weetjes op een rij

Jaar Gebeurtenis
2018 Prins Peter II is weer gewoon onze voorzitter Peter Pfeil.
Helaas zijn er ook dit jaar enkele leden en sentoren overleden: Piet Lubbers, Antoon van Kol, Theo van Megen, Theo Tilders & Frans Bindels.
Tijdens de prinsenproclamatie op 10 november wordt Peter Saleming benoemd tot Heer van Knotsenburg.
 
2017 Ron Leenders en Oscar Peters haalden onder begeleiding van Linda Postma een welverdiende 2e prijs tijdens de Knotsenburgse optocht in de categorie Individuelen.
Op 8 maart 2017 overleed onze oud-voorzitter en conventsenator Hans Minken op 82 jarige leeftijd.
Tijdens de prinsenproclamatie kondigt ons page Linda Postma aan de boerin bij de Boerenbrullof in 2018 te zijn, maar nog op zoek is naar een geschikte boer.
Onze voorzitter Peter Pfeil gaat het seizoen 2017-2018 voorop in het feestgedruis als Prins Peter II, samen met zijn pages Jamie Ummels (St. Stevenskrupers) en Marleen van Pinxteren (’t Swerte Schaop) en de adjudanten Tom Kleinschiphorst (De Waoterjokers) en Peter van der Velden (Kiek ze Kieke).
 
2016 Onze ere-senator Tom Pfeil overlijdt op 82 jarige leeftijd.
Ons ex-page van de jeugdraad, Soraya Onstenk, is page geworden bij het jeugdkabinet van Jeugdprins Tije I.
Ons jaarboekje stond volledig in het teken van “Knotsenburg schrieft geschiedenis”.
Veel foto’s uit de oude doos.
De Sponsen vierden hun 44 jarig jubileum.
Ze kregen alle drie een zeer mooie oorkonde uitgereikt om dit feit te herdenken.
Op 23 decembrer 2016 overleed Wim van de Velden een van onze senatoren.
 
2015 Voor het eerst groot carnaval gevierd in De Waagh in plaats van in het Kolpinghuis.
Ron Leenders en Oscar Peters winnen de eerste prijs tijdens de stadsoptocht in de categorie “Individuelen”.
11 maart 2015: Interne viering 66 jaar Het Geberste Kruukske in Het Kolpinghuis.
Peter Pfeil gekozen tot 6e voorzitter van Het Geberste Kruukske.
20 – 21 november: Jubileumweekend met receptie, koffietafel en Jubileumpronkzitting.
Ferdi Büchel en Heinrich Schmitz zijn tijdens dit weekend benoemd tot “In de Orde van Het Geberste Kruukske”.
 
2014 Tijdens groot carnaval was Zoë van Silfhout page bij het jeugdkabinet van Alec de 1e.
Dat wij voor de 33e keer in Huize De Orangerie een pronkzitting hielden.
Dat wij voor de 44e keer in Huize Joachim en Anne een pronkzitting hielden.
Groot carnaval was voor de laatste keer in het Kolpinghuis.
Onze oud voorzitter Roland Stenssen werd 14 november geproclameerd als adjudant van het stad kabinet van Prins Simon de 1e.
De 65e pronkzitting was een feit op zaterdag 22 november 2014. Tijdens deze avond werd een foto gemaakt van diverse personen met verdiensten in het verleden voor Het Geberste Kruukske.
Tijdens het pronkzittingsweekend werden 7 jubilarissen in het zonnetje gezet. Waarvan de langst zittende: Hans Minken, 55 jaar senator/convent-senator.
 
2013 Helaas is De Geberste Noot gestopt.
De laatste Jeugdprins die Rob van Kol heeft mogen begeleiden als adjudant was, Jeugdprins Quinn I.
De act van Uut Folle Borst van vorig jaar, is ook opgevallen bij de commissie prinsenproclamatie: zij staan dit jaar hier op de bühne!
 
2012 Wederom was er een geweldige act van Uut Folle Borst
Jeugdprins Pascal I werd begeleid door Rob van Kol als Adjudant
Helaas hield Eigenwies ermee op. ’t Speult mé mekeur was het nieuwe bühne orkest. Voor hen voor het eerst.
Natuurlijk: Het forelvissen. De winnaar van de Cees Trommelen Wisseltrofee werd Stevan Kwakernaat met 13 forellen. De totale vangst was 46 forellen.
10 jubilarissen tijdens de koffietafel. Henk Roebbers was 44 jaar lid, net als Carol Boef.
 
2011 Chris Hol nam afscheid als voorzitter en werd opgevolgd door Roland Stenssen.
Rob van Kol werd adjudant bij het Jeugdkabinet. Zijn eerste prins was: Jeugdprins Ward I
Het Convent bleef ook groeien en wel naar 14 senatoren
Ron Leenders en Oscar Peters werden tweede bij de Knotsenburgse stadsoptocht in de categorie Individuelen.
Theo Hendriks en Leny Jacobs zijn het Boerenbrullofspaar.
Pas het tweede echtpaar uit de historie van Het Geberste Kruukske.
De Volle Kruuk jubileert. 5 jarig bestaan. En ze blijven Knotsenburg op zijn kop zetten.
Uniek: 24 jubilarissen met 22 jarig jubileum als lid, 6 met een 11 jarig jubileum als lid, 1 senator die 33 lid is, 2 met 22 jarig senatorschap en 2 die 11 jaar senator zijn.
De Carnavalskalender is weer groot dit jaar. 20 Kruuk activiteiten.
 
2010 Het aantal Conventsenatoren is gestegen naar 12.
De Kruuk had dit jaar 9 Jubilarissen. Frans Bindels was zelfs 44 jaar senator.
 
2009 De Pronkzitting kon in verband met ziekte van de voorzitter, Chris Hol, niet door hem geopend worden. Deze taak werd overgenomen door Secretaris Roland Stenssen.
Prins Gerard I (Kerkhof) werd geassisteerd door ons page Linda Postma en het lid Henri Sturkenboom. Dat was lang geleden dat de Kruuk zo sterk vertegenwoordigd was.
Het internationale optreden van De Volle Kruuk in Siegburg vanwege het 150 jarige bestaan van de Siegburger Funken Blau Weiss.
 
2008 Het bestuur had besloten om weer een Convent te benoemen.
6 senatoren hebben de overstap gemaakt.
Onze Senator Edwin van de Akker was adjudant bij jeugdprins Mitch I.
De geboorte van ons nieuwe dweilorkest: De Geberste Noot. 7 enthousiaste muzikanten.
De Cees Trommelen Wisseltrofee (voor het Forelvissen) werd gewonnen door Mike van der Molen met 9 forellen. De totale vangst was nog nooit zo groot, 39 forellen werden in totaliteit gevangen.
15 jubilarissen waren er dit jaar met Peter Weijers al 33 jaar senator.
 
2007 Tromgeroffel en Uut Folle Borst zijn gaan samenwerken.
De afterparty in de benedenzaal werd verzorgd door Raymond van Baardewijk.
Prins Robbert I (van Veen) Adjudant werd onze senator Edwin van de Akker.
Het eerste optreden van zanggroep De Volle Kruuk.
Onze Senator Frank Peters won het Nuile en Huile.
12 jubilarissen waren er dit jaar. Allen 11 jaar lid of senator.
 
2006 Pronkzitting: Tromgeroffel heeft moeten afhaken dit jaar, maar wordt opgevolgd door Uut Folle Borst.
We hebben afscheid moeten nemen van Jan Lourense op 80 jarige leeftijd.
Jaren lang heeft hij De Sponsen begeleid
Slechts 40 jaar werd Maurice Adriaansens.
Hij was de 9e jeugdprins en de derde van de Kruuk.
De carnavalsagenda van Het Geberste Kruukske bestaat uit 14 activiteiten.
9 jubilarissen waren er dit jaar.
 
2005 Ons Bühne orkest Eigenwies bestaat 20 jaar
Ook treedt tijdens de Pronkzitting Tromgeroffel weer op.
De stadsprins is Ton I (Janssen) met als page Kruuklid Mariska Jansen.
 
2004 65 leden waren aanwezig op de jaarlijkse gourmet- en speelavond.
55 Jaar Kruuk, 5 jeugdprinsen. Allen schreven zij een stukje voor het jubileumboekje.
Tijdens de Pronkzitting was er weer een voortreffelijk optreden van de Siegburger Funken Blau Weiss. Hoe is het mogelijk zoveel mensen op zo’n klein podium. Altijd een perfect optreden.
Forelvissen! Een terugkerend fenomeen. Dit jaar maar 15 vissen gevangen. De winnaar Saskia Hol met 3 vissen.
Op Koninginnedag werden twee leden van Het Geberste Kruukske benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, namelijk Jo van Son en Ruud de Vries.
De Jeugddag van Het Geberste Kruukske werd gehouden in de Leemkuil, waar een vossenjacht werd gehouden.
 
2003 De voorbereidingen zijn gestart voor het 55 jarig jubileum
De eerste volledige Pronkzitting voor President Niek Saleming
Ons lid Angelique Beumer werd page bij Prins Gerard I ((Brouwer) van Knotsenburg
Vaste prik is ook het schoolreisje naar de Herrensitzung van de Siegburger Funken.
Al vele jaren staat dit bezoek op de kalender.
Tijdens de Onderlinge Avond werden weer vele optredens verzorgd door eigen leden. Altijd een hoogtepunt van het jaar. Wim Hendriks verzorgde zoals al vaak de loterij.
 
2002 Harry van Megen neemt afscheid als president en wordt, halverwege de zitting, opgevolgd door Niek Saleming
Het Geberste Kruukske mocht weer een Jeugdprins leveren.
Jeugdprins Kevin I (Pfeil) werd geassisteerd door Frank van de Water (senator van Het Geberste Kruukske).
Kruuklid Jaap Lamers werd Prins Jaap I van Knotsenburg.
Het aantal Senatoren was gestegen tot 42.
De contributie werd € 23,00 per persoon.
Harry van Megen werd benoemd tot Heer van Knotsenburg.
 
2001 De koffietafel, voorafgaand aan de pronkzitting werd zeer goed bezocht door 155 kruukleden.
Eigenwies was voor de 11e keer het bühne orkest tijdens de Pronkzitting.
Helaas moesten wij op 15 mei 2001 afscheid nemen van Henk van der Loop.
In het jaarboekje staat ook met recht: Hij was één van ons.
Op de Kruuk carnavalskalender staan 21 Kruuk activiteiten.
20 personen waren afgereisd naar Pannerden voor het Forel vissen.
Er werd een trofee beschikbaar gesteld voor de winnaar.
De naam van deze trofee was: De Cees Trommelen Wisseltrofee. De trofee werd gewonnen door Theo Tilders.
Begin november hebben we afscheid genomen van Cees Trommelen.
De laatste jaren was hij actief voor Club Comique.
De jaar onderscheiding werd nu een drie jaar onderscheiding.
Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen op 68 jarige leeftijd van Wim van Bebber onze oud-voorzitter.
Er werd besloten dat jubilea alleen nog maar gevierd gaat worden bij 11, 22, 33, 44 etc. jaar. Niet meer om de vijf jaar.
 
2000 Met ingang van het nieuwe millennium had Het Geberste Kruukske 31 senatoren.
De Jeugdraad “kar” werd getrokken door Nancy van de Akker.
Tevens werd een act opgevoerd door de jeugdraad tijdens de Jeugdprinsenproclamatie.
Nancy van de Akker werd page bij Prins Stan I (Brinkhof).
De Jeugddag werd gehouden bij Scouting Jan van Hooff.
Cees Trommelen en Theo Tilders organiseerden weer het forelvissen. Dit jaar was de vangst fenomenaal. Er werden 36 forellen gevangen. De winnaar was Hans Trommelen.
Het bedrag dat aan het lidmaatschap was verbonden was opgetrokken naar ƒ. 50,00 per persoon per jaar.
 
1999 Het 50 jarig jubileum stond voor de deur, met o.a. een Heilige Mis, een receptie en de 3e Carnavalsexpositie “Knotsenburg door de jaren heen”
150 personen waren aanwezig bij het Gourmetten in verband met het 50 jarig jubileum.
Het 10 jarig jubileum van Club Comique. Niet meer weg te denken bij Het Geberste Kruukske.
In het kabinet van Bas I (Teurlings) was Sep Armiento adjudant.
Club Comique had een speciale act. Muziek door de eeuw heen.
Tijdens de Onderlinge Avond werd Harry van Megen benoemd tot Prins Harry den Eerste van Het Kruukenrijk.
21 deelnemers hadden zich aangemeld voor het forelvissen. Ook dit jaar viel de vangst tegen. Het plezier echter niet. Cees Trommelen zorgde voor een dankwoord.
 
1998 Voor het eerst een dame in het bestuur: Margriet Derksen.
Tromgeroffel had 22 leden
Belangrijk was ook de Spel en Gourmetavond op 3 januari 1998
Het aantal senatoren bedroeg 29 personen.
Dominique Armiento werd page bij Jeugdprins Jeroen II
De president van de Jeugdraad, Kevin Pfeil, refereert aan een krantenartikel waarin gemeld werd, dat je voor het ware carnavalsgevoel bij de Kruuk moet zijn.
Natuurlijk moest er ook weer gevist worden. Jan Vergeer hield de stand bij. De vangst was dit jaar matig. Echter alles was voortreffelijk georganiseerd door Cees Trommelen en Theo Tilders.
 
1997 Tromgeroffel presenteerde zich voor het eerst.
Voor het eerst The Phantom Of The Opera opgevoerd door Hollands Glorie, een eigen groepering van Het Geberste Kruukske.
Wederom werd er gevist op forel. Dit jaar was de winnaar: Kirsten Hol.
De dag eindigde bij de chinees in Lent.
 
1996 Het forelvissen stond weer op het programma: 32 forellen werden gevangen.
Grote winnaar was Theo Tilders.
Kruuklid Carl Strik werd stadsprins, Prins Carl I
Het Geberste Kruukske mocht weer een jeugdprins leveren.
Jeugdprins Niek I (Saleming) mocht regeren over de jeugd van Knotsenburg.
Peter Pfeil was voor de laatste keer jeugdprinsbegeleider.
Voor de 25e keer werd er een sociale zitting gehouden bij Huize Joachim en Anna.
Het zilveren jubileum werd door Het Geberste Kruukske onderstreept met een cadeau: Er werden twee tuinbanken aangeboden.
De Kruuk beschikt over een grote tent die ook gehuurd kon worden. Kosten ƒ. 150,- (zelf ophalen en opbouwen) of ƒ. 225 (bezorgen en opbouwen door de Kruuk).
 
1995 Alfred Löhr van de Siegburger Funken Blau Weiss werd benoemd in de Orde van Het Geberste Kruukske.
Hans Minken nam afscheid als voorzitter en werd opgevolgd door Chris Hol.
Helaas kwam er geen vervolg voor het Herenballet.
Ter gelegenheid van het 37 jarig bestaan van de Jeugdraad is er nieuwe kleding gemaakt door Monic Armiento, Hilly van Geel en Jacky Pfeil. Geruite vestjes. Kleding in een moderne outfit.
Helaas moesten wij afscheid nemen van Henk van Haren.
Hij was vele jaren actief betrokken bij onze vereniging.
Prins Peter I (Janssen) werd begeleid door Page Melinda Greer.
Zij heeft haar taak geweldig uitgevoerd.
Harry (Straten) werd Jeugdprins Harry I onder begeleiding van Peter Pfeil
 
1994 Als afsluiting van het Jubileumjaar werd de tweede carnavalstentoonstelling “Knotsenburg door de jaren heen” gehouden
27 activiteiten stonden op de Kruukkalender.
Drie bewoners van d’Orangerie spraken hun dank uit in het jaarboekje voor de geweldige Sociale zitting aldaar.
Het jubileum van het Herenballet, bestaande uit 5 Kruuksenatoren.
Nancy Van de Akker schreef in het Jaarboekje dat een droomwens in vervulling was gegaan.
Prins Carnaval werd Prins Andre I (Smeeman) geen onbekende bij de Kolpingvereniging. Hij werd geassisteerd door page Natasja Hendriks van Het Geberste Kruukske.
Peter Pfeil werd jeugdprinsbegeleider bij Jeugdprins Robin I.
Theo Eikmans (Graodus van Nimwegen) sloot onze Pronkzitting af. Een staande ovatie viel hem ten deel.
Dansgroep Recles van Het Geberste Kruukske trad op bij de Prinsenproclamatie en bij de Herenzitting.
 
1993 De jubileumcommissie voor 44 jaar Het Geberste Kruukske stond onder leiding van Peter Pfeil. Leden waren Bert van Munster, Carol Boef, Theo van Megen, Jos Roelofs en Raymond Migo.
Om de kosten van het jubileum te dragen werden er tijdens elke Kruuk activiteit loten verkocht die verstopt waren in Koetjesrepen.
Ondanks dat de Kruuk om de vijf jaar een jubileum vierde stonden we toch stil bij het 44 jarig jubileum.
44e Pronkzitting met na afloop Orkest Frans van Dijk in de benedenzaal.
Tijdens de stadsoptocht behaalde Het Geberste Kruukske de eerste plaats met het Walt Disney thema.
Traditie is o.a. de zomerse barbecue en de winterse gourmetavond geworden.
De Carnavalskalender bestond dat jaar uit 23 Kruuk activiteiten.
President Harry van Megen viel helaas net voor de Sociale Zittingen uit.
Hij werd vervangen door vice president Peter Pfeil die het seizoen verder presideerde.
Nancy van de Akker werd page bij Jeugdprins Rick I
Het vijfjarig jubileum van Club Comique. Belangrijke acts uit het verleden waren: Het Laken, De Hoge Hoed, De Lopende Band, De Tirolers en De Poppenkraam.
 
1992 Tijdens het groot carnaval werd er voor het eerst allen op de begane grond van het Kolpinghuis carnaval gevierd. Toegangskaarten werden op naam uitgegeven.
Helaas moest er, plotseling, afscheid genomen worden van Jaap Hissink.
Hij overleed veel te vroeg.
 
1991 Tijdens de Onderlinge Avond werd Hans Minken benoemd tot Prins Hans van het Kruukenrijk.
Carol Boef neemt afscheid als president. Hij werd opgevolgd door Harry van Megen.
Praeses Wim Buijs SJ maakt zijn eerste pronkzitting mee bij Het Geberste Kruukske.
Het eerste optreden van Recles een dansgroep die ontstond uit oud Marina’s.
Prins carnaval dat jaar was Prins Willem I (Arns) een van zijn pages was Esther Eigenhuijsen, die bij Het Geberste Kruukske geen onbekende was.
Er ontvielen ons twee Kruuksenatoren: Antoon Cloosterman en Willy Albers
Er was een grote delegatie (22 boerenparen) van Het Geberste Kruukske te gast op de Boerendag in Zutphen.
Voor de 15e keer werd de sport- en speldag voor de jeugd gehouden, goed voor 25 liter limonade, 50 broodjes, 100 stuks fruit en maar liefst 95 pannenkoeken.
 
1990 De senaatsvergadering van 30 januari 1990 werd geopend met een in memoriam in verband met het overlijden van senator en adjudant Jos Knuiman.
Een nieuw decor werd getoond tijdens de pronkzitting.
De carnavalkalender telt 14 Kruuk evenementen.
Het aantal Kruukleden bedroeg 85 personen.
Het eerste optreden van Het Herenballet
Voor het eerst speelt dweilorkest Eigenwies op de pronkzitting.
Jo en Bets van Son van Het Geberste Kruukske werden Boerebrullofs paar.
Prins carnaval werd Prins Ton I (van der Laan) en (ons page) Angelique Hendriks werd page bij deze prins.
 
1989 Het Geberste Kruukske 40 Jaar!!
Wiet Benda opende de Eerste Knotsenburgse Carnavalstentoonstelling onder de naam: “Knotsenburg, door de jaren heen”.
Georganiseerd door twee Kruuksenatoren: Theo Roebbers en Peter Pfeil
De Gelderlander schreef: Carnavals-expo liep storm. Schot in de roos van de Kruuk.
Grad Engelaar (senator van het eerste uur) legde een gedenksteen voor de ingang van het Kolpinghuis.
Er was een Heilige Mis ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum en aansluitend een diner. Hierbij was mevrouw D. van de Akker – Kropman eregast.
Het aantal senatoren groeide naar 35.
26 Carnavalisten schreven een speciaal stukje in het grote jubileumboek.
Het Dweilorkest Nie Um Aon Te Heure bestond uit 17 personen.
Optredens waren niet alleen bij Het Geberste Kruukske, maar ook o.a. bij de Siegburger Funken Blau Weiss.
De damesgroep mocht twee dames afvaardigen naar de senaatsvergaderingen.
 
1988 Het aantal senatoren steeg tot 32.
De Boerenbruiloft was groots. Er reden tien rijtuigen mee.
De contributie werd verhoogd voor leden naar ƒ. 27,50.
De sociale zitting bij de Huize Doddendaal ging helaas niet meer door.
Het ontstaan van Club Comique was een feit.
Vele acts zouden volgen onder de leiding van Piet Lubbers.
Om het 40 jarig jubileum goed te vieren werd er een Jubileum Commissie in het leven geroepen onder leiding van Wim van Bebber, leden waren Carol Boef, Bert Eigenhuijsen, Frans Hendriks, Theo Roebbers, Peter Pfeil en Ellen Saleming.
Het Dweilorkest Nie Um Aon Te Heure bestond vijf jaar. De leden waren op dat moment:
Th. Roebbers, A. van Leest, R. Migo, P. Tjallinks, Fr. Tjallinks, Th. van Megen, H. Janssen,
J. Kuiper, C. van Zachten, W. v. Vliet, P. de Laat en M. van de Berg
Jeugdprins werd Prins Harold I (Smeeman) geen onbekende in de Kolpingvereniging.
De pages waren Cynthia van der Laan en Esther Eigenhuijsen (van Het Geberste Kruukske).
Ester was ook jarenlang lid van De Rakkertjes en De Marina’s.
Het Huishoudelijk Reglement werd aangepast. Er mochten 44 senatoren zijn.
 
1987 De Kruuk telt 28 senatoren
Prins Frans III (Hendriks) regeerde over Knotsenburg.
Zijn vader was lid van de eerste raad van Elf van Het Geberste Kruukske
Henk Roebbers nam afscheid als President. Hij werd opgevolgd door Carol Boef
Het aantal commissies binnen de Kruuk groeide naar 15
Het carnavalsprogramma van Het Geberste Kruukske omvatte 4 zittingen, een Onderlinge Avond, een Jeugdzitting, Jongerenbal, twee maal een Carnavalsbal en de Stedelijke Boerenbruiloft.
De Jeugdraad bestond 30 jaar. Naast dit feest organiseerde de jeugdcommissie ook ieder jaar een sport en speldag met o.a. de beroemde pannenkoeken. Dat jaar werden er 100 gebakken.
 
1986 Dit jaar werden er drie sociale zittingen georganiseerd:
Huize Joachim St. Anna, Huize d’Orangerie en Huize Doddendaal.
Er werd een Nederlands/Belgisch carnavalsboek uitgebracht met daarin aandacht voor Het Geberste Kruukske
Het voetbalelftal van Het Geberste Kruukske wist de derde plaatst te behalen tijdens het toernooi van de Nijmeegse Carnavalsverenigingen.
Groot succes tijdens de pronkzitting voor onze eigen Waalsteentjes
(Carl Strik – Cees Trommelen – Bert Eigenhuijsen – Henk van der Loop)
Traditioneel tijdens de pronkzitting het optreden van Het Kolping Aurora Koor.
Het Geberste Kruukske telt dat jaar 13 verschillende commissies
 
1985 Christa Boef werd Page bij Prins Ger I
De nieuw-bakken Praeses Hein van der Lee SJ trekt de juiste conclusie:
Vrolijke feesten zijn onmisbaar voor een echt Kolpingleven.
Hans Minken schreef zijn eerst stukje als voorzitter van Het Geberste Kruukske.
 
1984 Prins Frans II (de Bruin) bedankt voor de brief die ’s morgens (op zondag) na de proclamatie op zijn deurmat lag.
Wim van Bebber neemt afscheid als voorzitter en werd opgevolgd door Hans Minken.
Wim ontving voor zijn inzet De Gouden Kruuk.
Wim Zink prijst in zijn stukje van het jaarboekje Het Geberste Kruukske voor de tomeloze inzet in het Knotsenburgse Carnaval.
De heer Frans van de Berg overleed op 7 maart 1984. Hij was senator vanaf de oprichting in 1949.
 
1983 25 jaar jeugdcarnaval met al die jaren een eigen jeugdraad
Wim van Bebber kreeg een serenade op zijn verjaardag van het eerste Dweilorkest van de Kruuk: Nie um an te heure
Pronkzitting in Het Kolpinghuis wat gerenoveerd werd.
Tijdens de Boerenbrullof reden er maar liefst 3 koetsen mee. Het Boerebrullofspaar werd in de onecht verbonden door de onechte burgemeester Lex Hubers.
Henk Roebbers presideert voor het negende jaar de Pronkzitting.
 
1982 Het Geberste Kruukske levert dat jaar met Jeugdprins Maurice de Eerste de derde stedelijke jeugdprins.
Op 25 september 1982 werd ons 33-jarig bestaan gevierd met een gourmetavond.
Bijna 200 gasten brachten een flink bedrag bij elkaar voor het Kolping Braziliëwerk.
Door de Kruuk werden levensmiddelen en kleding ingezameld. Dit werd door Hans, Henk, Jo, Geert en Wim per vrachtwagen naar Poznan (Polen) gebracht. Ondanks dat de staat van beleg werd afgekondigd hebben zij hun werk uitgevoerd voor de Poolse medemens.
De jeugdraad van Het Geberste Kruukske vierde zijn 25 jarig jubileum.
Onder de bezielende leiding van de toenmalige Jeugdpresident, Lucien van Druten, werd er een groot feest van gemaakt.
De Kruuk damesgroep werd opgericht.
De Sponsen winnen wederom het Schlagersongfestival van Kiek ze Kieke, met het nummer: Stad aon de Waol.
 
1981 Dick Huisman werd Prins Dick (sexy Dicky) de Eerste.
Penningmeester P. Saleming werd zijn adjudant.
Krijn Torringa werd opgenomen in De Orde van Het Geberste Kruukske.
Het tienjarig jubileum van De Sponsen werd gevierd
Het lidmaatschap kostte ƒ. 25,- per jaar per persoon. Daarvoor was je te gast bij de pronkzitting en gedurende de drie carnavalsavonden
 
1980 De Woalzangers behaalden de tweede prijs bij het Schlagersongfestival van Kiek ze Kieke.
Met de reuzenfiets won Het Geberste Kruukske de publieksprijs in de Stadsoptocht.
 
1979 Het 30 jarig bestaan van Het Geberste Kruukske
Op 17 maart 1979 wellicht de mooiste activiteit in de toch rijke geschiedenis. Een fondueparty ten bate van het Foster Parentsplan en het Kolpingwerk in Brazilië. Ongeveer 250 stadsgenoten zaten “aan”. Meta de Vries presenteerde een klein aantal artiesten.
De opbrengst van de fondueparty ƒ.4000,- waarvan de helft voor het Foster Parentsplan en de andere helft voor Mensen in de derde Wereld.
Het Geberste Kruukske telde 33 senatoren.
 
1978 Op de zondag avond van het Groot Carnaval was het Avro’s Toppop onder leiding van Krijn Torringa die het Kolpinghuis op zijn grondvesten liet schudden.
In de Foyer speelden De Havenzangers.
 
1977 Voor het eerst was er ook een Senioren Convent met 5 senatoren
Het Geberste Kruukske had een flink aantal commissies, waaronder: Jeugdcommissie, Bouwcommissie, Sociale commissie, Boekjes commissie, Kleding commissie, Organisatie commissie, Diverse Activiteiten commissie.
De Marina’s en De Rakkertjes stonden onder algehele leiding van Rinus van de Akker en werden getraind en begeleidt door de dames Boekhoorn, Roebbers, van Son, v.d. Brenk, Migo, Saleming en de heer J. van Baardewijk.
Naast De Sponsen hadden ook De Waolzangers, met H. v.d. Loop en C. Trommelen, veel succes op het songfestival van Kiek ze Kieke
Eind 1977 overleed Rinus van de Akker, Ere voorzitter en Ere president van Het Geberste Kruukske
 
1976 Voor het eerst werden er ook Ere Senatoren benoemd: Tom Pfeil en Ben Vissers
Nieuw was ook een Lid van Verdienste: J. van Leth
Het huisorkest was dit jaar: De Knollenplukkers
 
1975 Wim van Bebber werd de nieuwe voorzitter en Henk Roebbers werd de nieuwe president.
Rinus van de Akker werd Ere President/Ere Voorzitter
Jan van Oss werd benoemd tot Ere Adjudant
De Sponsen winnen het Schlagersongfestival van Kiek Ze Kieke met het nummer: Aan jou mijn Stevenstoren
Een belangrijke bijdrage aan het stedelijk openbaar carnaval vanuit Het Geberste Kruukske met Jeugdprins Theo (Roebbers) de Eerste.
 
1974 Het programma tijdens groot Carnaval: 23 februari Groot Jeugdcarnaval, 24 februari Gekostumeerd Bal door de Jongerenraad De Pollepels, Ontvangst van de Prins en prijzen voor gekostumeerden. Er waren twee orkesten, wijnstube, restaurant en bars
Krijn Torringa en Meta de Vries werden onderscheiden in Hilversum Door President M. J. v.d. Akker en De Sponsen
Grote Jubileum receptie op 21 november, daarna twee zittingen op 22 en 23 november!
Volgens Burgemeester Mr. Th.M.J. de Graaf: “De ware carnavalsvreugde is bij U in het Kolpinghuis al die jaren door te vinden geweest.”
Carol Boef werd de eerste Prins Carnaval van Het Geberste Kruukske.
In het jubileumboek stond een mooie foto met onderschrift “Prins Carel I”
Zijn adjudant was Jo Migo en page was Ria van ’t Hart. Beide ook van Het Geberste Kruukske.
De Jubileumcommissie bestond uit: C. v. Son, A. Boef-Brouwer, P. Saleming, J. v. Grinsven, J. Migo, W. v. Bebber, H. v. Benthum en J. Papenhoven.
Het laatste jaar van Rinus van de Akker als President/Voorzitter. Hij sloot af, in het jubileumboek, met de gedenkwaardige woorden: ‘Ik wens jullie allen het allerbeste met onze vereniging, blijf je schouders eronder zetten, houdt de naam van Het Geberste Kruukske in ere.”
Voor al zijn werk werd Rinus v.d. Akker “Gouden Knotsdrager” of te wel “Heer van Knotsenburg”.
 
1973 Het boekje was voorzien van een verkeerd jaartal, namelijk 1974
Rob van Son (uit Het Geberste Kruukske) werd de allereerste Jeugdprins van Knotsenburg: Jeugdprins Rob de Eerste
Er werd al vooruit gekeken naar het 25 jarig jubileum volgens Eenvanons:
“Karnavallen? Ja graag, maar… dan wel met Het Geberste Kruukske”
 
1972 Het Geberste Kruukske bestond uit 30 Senatoren, en 13 leden van de Jongerenraad De Pollepels
De Hofkapel was: De Kurkentrekkers onder leiding van Jimmy Nas.
Het ontstaan van zangduo De Sponsen (Henk Roebbers en Hans Minken) die dat jaar ook hun eerst single maakten bij Eurosound
Het eerste optreden van Dansgarde De Marina’s
De slotact tijdens de Pronkzitting waren: The Three Jacquets
 
1971 H. van Rijsbergen werd benoemd tot Kanselier
De Hofkapel was: ’t Bombakkes onder leiding van W. Broeren.
De Jeugddansgarde De Rakkertjes werden opgericht
De 21e pronkzitting werd gepresenteerd door C. Boef omdat Rinus van de Akker door ziekte hiertoe niet in staat was. Wel werd het openingswoord van Rinus van de Akker gesproken via band. Dit werd door alle aanwezigen zeer gewaardeerd.
Optreden van “De Acrobaten” (senatoren van Het Geberste Kruukske)
De jongerengroep “De Pollepels” deed haar intrede. Zij vierden op de zondagavond van het groot carnaval haar feest.
 
1970 De Kruuk had 31 senatoren en weer maar één page: A. Lukassen
Installatie van carnavalsvereniging De Duukdalvers (bestond voor de helft uit dames en de helft uit heren) door Het Geberste Kruukske.
De eerste contacten met de Siegburger Funken Blau Weiss 1859 werden gelegd
De muziek werd verzorgd door: De Echo Blaosers onder leiding van M. Faassen.
De eerste sociale zitting bij huize Joachim
 
1969 Viering van het 20 jarig bestaan (4e lustrum)
Volgens Praeses M. Hijman is carnaval bij de Kruuk: Leuk, gezellig en geinig.
Daarnaast ook: je kan echt uit zijn, zonder dat iemand zegt: “Kijk hem eens!”
Voor het eerst in het jaarboekje het Kruuk – ABC, geschreven door Eenvanons
Th. Draat schreef in het jubileumboekje:
“In de loop van 20 jaren is Het Geberste Kruukske onder de stimulerende leiding van zijn bestuur uitgegroeid tot een van de oudste en meest hechte steunpilaren van het Knotsenburgse Carnaval. Een Carnaval wat voor ons Goede Oude Nimwegen ieder jaar een grotere gebeurtenis gaat worden.”
Erg populair was het zangkoor “De Stokpaardjes”.
 
1968 De naam Knotsenburg werd geboren.
Naamgever was de heer Th. Draat, tevens de eerste voorzitter van de S.O.C.N.
In het jaarboekje van 1968 twee liedjes van F. van de Camp en twee van Th. Eikmans
 
1967 De hofkapel was dit jaar “Ons Genoegen” onder leiding van Sjimmy Nas.
C. Trommelen een speciaal Kruuklied met als wijze “Dit is het einde”.
 
1965 Helaas maar één page dit jaar: Mia Wouters
 
1964 Het eerste dansmarietje van Het Geberste Kruukske was Marian Engelaar
Ook toen was er al een Kruuk lied: Karnaval in de K.G.V. met de mooie tekst: Wie kent niet de Geberste Kruik, van onze K.G.V., neem nu dan maar een kloek besluit, en doe dan met ons mee, falderie, faldera….
 
1963 Voorbereidingen voor het derde lustrum
 
1962 Echtparen kunnen lid worden á ƒ. 1,25 per maand.
De contributie zal prompt iedere maand gehaald worden.
Men kan dan alle festiviteiten gratis bezoeken.
 
1960 2 januari 1960 werd Het Oude Wievenbal gehouden in de foyer van de Katholieke Gezellenvereniging.
 
1959 Stadsprins werd Prins Theo I, een graag geziene gast bij Het Geberste Kruukske.
10 jaar leut en pret in de K.G.V. tijdens de viering van het tweede lustrum.
Optreden van Annie de Reuver ter gelegenheid van het jubileum
 
1958 Oprichting Jeugdraad om de jeugd op te leiden in de carnavalssfeer.
Dit werd geïnitieerd door senator W. Albers.
De Jeugdraad was destijds een soort stadsraad met leden van: Het Geberste Kruukske, De Blauwe Schuit, St. Anneke en De Ulen.
De Hofkapel van Het Geberste Kruukske was “De Hooiers” onder leiding van Jan Vork en G. Nas.
De derde pronkzitting met een officieel boekje.
Het boekje zag er goed uit, niet alleen qua tekst maar ook wat het aantal advertenties betreft.
Bekende liedteksten in het boekje waren: “Ik houw van die ouwe stad” en “Leve de Lol”.
 
1955 De eerste zittingsavond werd gebracht
Het programmaboek bestond uit 8 pagina’s stencilwerk
 
1953 Installatie van De Letste Stuver door Het Geberste Kruukske
 
1952 Tot aan 1952 had Het Geberste Kruukske een eigen prins: Theo Knoop.
 
1949 11 maart 1949 oprichtingsdatum Het Geberste Kruukske
Er is een neutje gedronken en bij het vallen van de Bols kruik werd de naam geboren, met algemene stemmen werd besloten dat wij het carnaval zouden gaan brengen als:
Het Geberste Kruukske