Welkom bij Het Geberste Kruukske

Afgelopen zaterdag, 24 november 2018, was het weer zover: ons Kruukse Pronkmaal en onze jaarlijkse pronkzitting. De beide kabinetten, van Stadsprins Lars de 1e en Jeugdprins Luc de 1e, waren ook aanwezig op het Kruukse Pronkmaal. Ze waren getuigen van het uitreiken van de cadeaus en bloemen aan onze jubilarissen. Dit jaar waren er 4 jubilarissen, Nancy van den Akker, Bep van Kol, An Roelofs en Wilko Hol. Allen waren 22 jaar lid van onze vereniging. Na het Kruukse Pronkmaal werd ons jaarboekje gepresenteerd. De eerste 2 exemplaren werden uitgereikt aan de beide prinsen van Knotsenburg. De eerste reacties waren ook zeer lovend over ons jaarboekje. Een mooi boekje, mooi om te bewaren, geweldige kwaliteit, leuke foto’s.

Na het Kruukse Pronkmaal zijn we teruggegaan naar de lounge. Vervolgens kwamen de overige gasten binnen en zijn we in grote getalen naar de toneelzaal gegaan voor onze pronkzitting ter gelegenheid van ons 69 jarig jubileum.

Een mooie pronkzitting volgde met optredens van De Volle Kruuk, Gek Gebekt, de dansgarde van Kolping Karneval Kommitee Goch, De alleenstaande echtgenoot, Stadsprins Lars de 1e en zijn kabinet, Knots Kollektief, Harry van de Sunwep en als slotact Harten Vier. Een geweldige line up! Deze avond werd gepresenteerd door onze president Niek Saleming. Hierbij wil ik graag namens het bestuur Niek feliciteren met deze fantastische avond.

Tijdens het Bal Na, kregen we van onze bezoekers vele complimenten over onze 69e pronkzitting. Ze gaven aan genoten te hebben. Wij danken onze gasten en hopen dat iedereen volgend jaar weer op onze 70e pronkzitting aanwezig zal zijn.

Nu we dit achter de rug hebben, gaan we ons richten op onze Sociale Zitting en het Groot Carnaval. Wij hopen u allen te zien op onze activiteiten, want Knotseburg sit ien ut hert van Het Geberste Kruukse en Het Geberste Kruukske sit ien het hert van Knotsenburg.

Uw voorzitter
Peter Pfeil