Welkom bij Het Geberste Kruukske

Het Kruukse Pronkmaal en de 70e pronkzitting

Op 23 november 2019 was het zover. Vanaf 16.00 uur werden we verwacht in het Kolpinghuis. Dit jaar iets anders dan anders. Onze onderscheidingsleverancier had ons helaas in de steek gelaten. De onderscheidingen stonden nog bij de douane. Helaas en erg jammer. We werden welkom geheten door onze president Niek Saleming. Hij wenste iedereen een gezellig Kruukse Pronkmaal en een geweldige pronkzitting.

Om 17.35 uur mochten we de zaal betreden om deel te nemen aan het Kruukse Pronkmaal. Na ons volgden onder de tonen van het Prinsenlied onze beide kabinetten: ZDH Prins Mark de 1e en ZDH Jeugdprins Sem de 1e met hun gevolg.

Mariska Saleming heette iedereen welkom. In eerste plaats natuurlijk de beide prinsenkabinetten en daarna ook alle jubilarissen en de overige senatoren en leden. ZDH Prins Mark de 1e en ZDH Jeugdprins Sem de 1e openden het buffet. Vervolgens mocht iedereen aansluiten.

Na het pronkmaal bedankte Mariska Peter Pfeil voor het uitvoeren van het voorzitterschap tijdens de afgelopen 4 jaar. Daarna werd de sponsorcommissie bedankt voor hun inzet om de vele adverteerders te benaderen.

Onze jubilarissen werden in het zonnetje gezet. Om precies te zijn waren dit er elf: Raymond Migo 11 jaar lid, Jos en Monique van den Akker 22 jaar lid, Rob Fest, Angelica Kwakernaat, Henk Kwakernaat, Niek Saleming, Ruud Saleming en Twan Saleming 22 jaar senator, Jessica Weijers 33 jaar lid en Peter Weijers zelfs 44 jaar lid.

Vervolgens werden de eerste exemplaren van het zittingsboekje uitgereikt aan de beide prinsenkabinetten. Iedereen dook vervolgens in het boekje dat er weer geweldig uitzag. Mariska nodigde iedereen uit om nog een drankje aan de bar te nuttigen en daarna kon iedereen naar de toneelzaal om de 70e pronkzitting bij te wonen.

In de toneelzaal was De Kwakbergband druk bezig om de zaal op te warmen. Om 20.11 uur betrad Peter Weijers het podium en heette iedereen van harte welkom en kondigde de Raad van Elf aan om de zaal binnen te treden onder de leiding van president Niek Saleming.

Vele artiesten traden op: De Teenies van Kolping Karneval Komitee Goch, ZDH Prins Mark de 1e met zijn kabinet, buurtreedner Joep de Wildt, De Kwakbergband, het Kruukse Mannenballet “Hominis Ballationis”, Knots Kollektief, Het Feestcafé en als afsluiter 85 personen van de Siegburger Funken Blau Weiss. President Ferdi Büchel hield een geweldige toespraak.

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Na 14 jaar is de tijd aangebroken voor Linda en Jill om te stoppen als page. Beide dames werden door president Niek uitvoerig bedankt voor hun inzet in al die jaren en Linda en Jill bedankten president Niek voor de fijne tijd. Het einde van een tijdperk.

President Niek nodigde iedereen uit voor het bal in de lounge alwaar DJ Richie en DJ Caz onze gasten tot in de late uurtjes vermaakten.

Wij kijken terug op een fijne dag en hopen u allemaal weer te zien tijdens het groot carnaval in De Waagh!